SCA “Dima Andrei si Asociatii” Presteaza Servicii Profesionale Pro Bono

Realizam activități profesionale fără remunerație sau așteptare de remunerație, în principal, persoanelor sau comunităților defavorizate sau marginalizate sau organizațiilor care le asistă.

Categoria persoanelor care pot beneficia de servicii juridice pro bono:

 • persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat
 • familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;
 • persoanele aflate temporar în situații critice de viață, respectiv victime ale calamităților, persoane dependente și în alte situații asemănătoare stabilite prin anchetele sociale și care se află în situații deosebite de vulnerabilitate.
 • persoana care beneficiază de venit minim garantat sau face parte dintr-o familie beneficiară de venit minim garantat, în condițiile Legii  416/2001 si se află în cel puțin două dintre următoarele situații:
 • nu are loc de muncă si/sau nu are locuință în proprietate sau în folosință
 • locuiește în condiții improprii
 • are unul sau mai mulți copii în întreținere sau face parte dintr-o familie cu mulți copii în întreținere
 • este persoană vârstnică, fără susținători legali
 • este încadrată în categoria persoanelor cu handicap sau invaliditate
 • are în întreținere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav, accentuat ori invaliditate gradul I sau II
 • a executat o pedeapsă privativă de libertate
 • copiii, fie neînsoţiţi sau separați de părinții lor, fie ce fac parte din familii defavorizate ori marginalizate
 • persoanele fără adăpost
 • persoanele beneficiare de ajutor social
 • refugiați sau solicitanţi de azil
 • comunitățile marginalizate
 • persoane care suferă de dizabilități, boli psihice, dependenţe sau cu risc crescut de suicide
 • persoane supraviețuitoare a unor trauma
 • persoane supraviețuitoare a violenței sexuale şi de gen sau alte crime violente
 • victimele traficului de persoane

J